Zorgkostenverzekering

Leden kunnen profiteren van een collectieve verzekering via Dwarslaesie Organisatie Nederland. Ben je nog geen lid van de Dwarslaesie Organisatie? Word het dan snel als je van dit aanbod wilt profiteren. Je kunt je hier aanmelden. Sommige verzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk het lidmaatschap van een patiëntenvereniging.

Ook in 2019 kunnen leden zich met hun gezinsleden weer tegen gunstige voorwaarden verzekeren. Dit is mogelijk door samenwerking met verzekeringsspecialist Heilbron, sinds medio 2018 de opvolger van SUCSEZ ). De premies en voorwaarden van de pakketten waaruit in 2019 gekozen kan worden staan vanaf nu klaar in “DON-zorgvergelijker”, die Heilbron voor ons heeft samengesteld.

De zorgverzekering wordt ieder jaar duurder. Een goede vergelijking kan al snel een besparing opleveren van 100 euro per jaar. Houd daarbij echter wel rekening met de juiste dekking en staar je niet blind op alleen de korting. Als je bijvoorbeeld belang hecht aan volledige keuzevrijheid m.b.t. zorgverleners en leveranciers van medische hulpmiddelen, is een restitutiepolis aan te bevelen.

Tips voor het kiezen van de juiste verzekering vind je o.a. hier. Patiëntenfedratie Nederland heeft ook veel nuttige tips op een rij gezet + een keuzehulp. Kom je er niet uit? Bel dan Heilbron: 0182 – 30 44 88 of 088 – 12 10 222.

Spreek, voordat je overstapt, wel eerst goed af dat de machtigingen die je bij je huidige zorgverzekeraar hebt – bijv. voor medische hulpmiddelen, voor je hoog/laag bed of voor een antidecubitus matras – door de nieuwe zorgverzekeraar onvoorwaardelijk worden overgenomen.

Ook bij het kiezen van een collectieve verzekering is het belangrijk je niet alleen te laten leiden door de hoogte van de korting, maar ook door de geboden service. Onze collectieve verzekering biedt de volgende services:

•        Gemakkelijk en snel online of telefonisch vergelijken en afsluiten;

•        24/7 telefonisch bereikbare helpdesk met specialisten voor vragen en advies;

•        Gemiddeld 5 weken eerder geholpen dankzij wachtlijstbemiddeling;

•        Begeleiding bij nota’s en declaraties, zodat je sneller antwoord krijgt op je vragen;

Dwarslaesie Organisatie Nederland is op geen enkele wijze intermediair en je kunt voor vragen of nadere informatie over deze verzekering geen contact met Dwarslaesie Organisatie Nederland opnemen.

Gemeentelijke collectieve zorgverzekering

De gemeentelijke zorgverzekering is een collectieve verzekering voor mensen met een laag inkomen. Deze verzekering kan voor mensen met een beperking of een chronische ziekte voordelig zijn.

Gemeenten kunnen zelf de spelregels bepalen voor de toegankelijkheid tot deze voorziening. Sommige gemeenten bieden de zorgverzekering alleen aan voor mensen op bijstandsniveau. Er zijn ook gemeenten met een inkomensgrens die boven de 130% ligt.

Ook bepalen ze zelf welk percentage van de premie zij voor hun rekening nemen.

Informatieblad

Belangenorganisatie Ieder(in) heeft een informatieblad samengesteld, waarin een overzicht wordt gegeven hoe gemeentes omgaan met de collectieve zorgverzekering.

Het informatieblad helpt lokale belangenbehartigers die met hun gemeenten in gesprek gaan over de gemeentelijke zorgverzekering. Het informatieblad bevat ook een stappenplan.