Wet- en regelgeving zorg

De zorg thuis of in een instelling wordt uitgevoerd en bekostigd door verschillende instanties. Zo valt de persoonlijke zorg thuis onder de zorgverzekeraar, de begeleiding onder de WMO en 24-uurs hulp of de ADL-hulp in Fokuswoningen onder de Wet Langdurig Zieken (Wlz).

Voor vragen over zorg en begeleiding kun je terecht bij het meldpunt van Ieder(in).

 

 

De belangrijkste regelingen op een rij

Wmo

Zvw en Wlz