Wet- en regelgeving zorg

De zorg thuis of in een instelling wordt uitgevoerd en bekostigd door verschillende instanties. Zo valt de persoonlijke zorg thuis onder de zorgverzekeraar, de begeleiding onder de WMO en 24-uurs hulp of de ADL-hulp in Fokuswoningen onder de Wet Langdurig Zieken (Wlz).

Voor vragen over zorg en begeleiding kun je terecht bij het meldpunt van Ieder(in).

De belangrijkste regelingen op een rij

Wet langdurig zieken

(Wlz)

Zorgverzekeringswet

(Zvw)

Gemeente

(Wmo)

ADL-assistentie

in een ADL-clusterwoning, bijv.Focuswoning

Persoonlijke verzorging en verpleging:

Hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties

Begeleiding en dagbesteding

zoals hulp bij het dagelijks leven, om zelfstandig te kunnen leven. (individueel of met een groep)

Zorg met verblijf

(instellingszorg) of

Zelfstandig wonen met een ZZP-indicatie

(zorgzwaartepakket)

Huishoudelijke hulp

Kortdurend of tijdelijk verblijf:

bijv. logeren in een zorginstelling. Dit kan maximaal drie dagen per week. Op indicaties die voor 2011 zijn afgegeven, staat ‘tijdelijk verblijf’.

Vervoersvoorziening, bijv.:

  • korting op de (rolstoel)taxibus in uw gemeente;
  • een vergoeding van taxikosten;
  • een aangepaste fiets of een scootmobiel

Mantelzorg

Gemeenten moeten onderzoeken of de mantelzorger die taken wel aan kan. En of de mantelzorger zelf hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om overbelasting te voorkomen.

Wmo

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Bij een Wmo-aanvraag voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, rolstoel, scootmobiel, loophulpmiddelen, handbike, vervoer, dagbesteding of aanpassingen in huis, volgt meestal een gesprek thuis met een Wmo-consulent van de gemeente waar je woont. Tijdens dit gesprek wordt onder meer de eigen zelfredzaamheid beoordeeld. Wat kun je zelf en wat kun je binnen je eigen netwerk oplossen? Belangrijk is dat je je niet beter voor doet. Denk aan jezelf zoals je bent op je slechtste dag.

Op basis van de informatie die de gemeente krijgt, neemt ze een besluit. Mantelzorgers hebben daarom een belangrijke rol bij dit gesprek. Voorkomen moet worden dat zij overbelast worden. Het beste is dan ook om dit gesprek samen voor te bereiden. Houd er rekening mee dat een Wmo-consulent onvoldoende kennis kan hebben over de gevolgen van jouw aandoening op de verschillende levensgebieden. Heb je bijvoorbeeld veel last van vermoeidheid? Benadruk dit in het gesprek. Zorg eventueel voor medische informatie van je arts of een andere hulpverlener.

Iedere gemeente heeft een website met publieksinformatie. Hier vind je informatie over het Wmo-beleid en hoe je een aanvraag voor hulp kunt doen.

Cliëntondersteuning

Gemeenten zijn verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden voor mensen met een beperking. Een cliëntondersteuner heeft een goed beeld van voorzieningen, hulpmiddelen, vergoedingen en mogelijkheden. Hij kan met je meedenken en kijken wat past bij jouw wensen. Maak een afspraak en zorg dat je goed helder hebt wat belangrijk voor je is, wat je zelf kunt en wilt en waar je hulp bij nodig hebt.

Zvw en Wlz

Persoonlijke zorg en verpleging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De indicatiestelling gebeurt door een wijkverpleegkundige.

De Wlz vergoedt onder andere ADL-assistentie en gespecialiseerde (dag)behandeling. Ook 24-uurs hulp of ADL-hulp in Fokuswoningen valt onder de Wlz. Voor een voorziening uit de Wlz, heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kijk hier voor meer informatie voor welke regeling je in aanmerking komt op  of op de website van het CIZ.

Bij je zorgaanvraag kun je aangeven of je de Zorg in Natura (ZIN) wilt ontvangen of dat je een Persoonsgebonden Budget (PGB) wenst, waarmee je de zorg zelf kunt inkopen.