Veranderingen in de zorg

Met ingang van  1 januari 2015 vervalt de AWBZ. De zorg, die eerst in de AWBZ werd geregeld wordt vanaf dat tijdstip uitgevoerd door verschillende instanties. Zo valt de persoonlijke zorg thuis onder de zorgverzekeraar, de begeleiding onder de WMO en 24-uurs hulp of de ADL-hulp in Fokuswoningen onder de Wet Langdurig Zieken (Wlz).

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

Wet langdurig zieken

(Wlz)

Zorgverzekeringswet

(Zvw)

Gemeente

(Wmo)

ADL-assistentie

in een ADL-clusterwoning, bijv.Focuswoning

Persoonlijke verzorging en verpleging:

Hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties

Begeleiding en dagbesteding

zoals hulp bij het dagelijks leven, om zelfstandig te kunnen leven. (individueel of met een groep)

Zorg met verblijf

(instellingszorg) of

Zelfstandig wonen met een ZZP-indicatie

(zorgzwaartepakket)

Huishoudelijke hulp

Kortdurend of tijdelijk verblijf:

bijv. logeren in een zorginstelling. Dit kan maximaal drie dagen per week. Op indicaties die voor 2011 zijn afgegeven, staat ‘tijdelijk verblijf’.

Vervoersvoorziening, bijv.:

  • korting op de (rolstoel)taxibus in uw gemeente;
  • een vergoeding van taxikosten;
  • een aangepaste fiets of een scootmobiel

Mantelzorg

Gemeenten moeten onderzoeken of de mantelzorger die taken wel aan kan. En of de mantelzorger zelf hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om overbelasting te voorkomen.

Uitgebreide informatie is te vinden op de site van het ministerie van VWS Hoe verandert mijn zorg.