Thuiszorg

Via verschillende wetten kan je thuiszorg aanvragen. Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding vallen onder de Wmo (zie onder Wmo). Naast zorg en ondersteuning via de gemeente vanuit de Wmo, kun je in aanmerking komen voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Op de pagina Veranderingen in de zorg vind je een helder overzicht van alle wettelijke regelingen en welke zorg onder welke regeling valt.

Bij je zorgaanvraag kun je aangeven of je de zorg in natura wilt ontvangen of dat je een PGB wenst, waarmee je de zorg zelf kunt inkopen.

Zorg in natura

Zorg met een PGB

Mantelzorg