stetoscoop-300x180

Medische zorg

Wanneer je “gewoon” leeft met een dwarslaesie of caudalaesie, ga je naar je huisarts met ziektes of lichamelijke ongemakken die op zich niets met de aandoening te maken hebben. Blijf er echter attent op dat je huisarts je naar een gespecialiseerde revalidatiearts verwijst als je vermoedt dat de klacht iets met je aandoening te maken heeft. In veel gevallen kan je huisarts je doorverwijzen naar de revalidatiearts bij wie je al bekend bent.

Zeker wanneer je wat ouder wordt of je actieve revalidatietijd al weer wat langer achter de rug is, is het aan te bevelen tenminste eens in de twee jaar een gesprek te hebben met je revalidatiearts. Met een dwarslaesie of caudalaesie en de aandachtspunten die daarbij horen heb je je leven lang te maken en dus geldt ook hier:‘voorkomen (waar mogelijk) is beter dan genezen’.

Specialisten

Voorbereiding

Meer informatie