Mantelzorg

Mantelzorg is langdurige zorg die gegeven wordt door een naaste (partner, familielid, vriend(in), etc.). Een mantelzorger is iemand uit jouw omgeving die je helpt bij dagelijkse of juist ingewikkelde zaken. Mantelzorg is onbetaalde zorg, vaak langdurig en intensief. Het verschil met vrijwilligerswerk is dat de mantelzorger zorgt voor een naaste met wie er al een sociale relatie is. Formeel spreekt men van mantelzorg als de verzorging meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden duurt. Heeft iemand minder zorg nodig, dan heet dat gebruikelijke zorg. Voor gebruikelijke zorg is doorgaans geen ondersteuning of vervanging mogelijk.

Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke hulp en/of zorg van huisgenoten of naasten voor elkaar.

MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, heeft de handige brochure  Wegwijzer Mantelzorg uitgebracht met veel informatie voor mantelzorgers.

Netwerk

De mogelijkheden om een netwerk op te zetten is niet altijd makkelijk. Dat kan nog lastiger zijn als je alleenstaand bent en geen partner of kinderen hebt. Vaak is er sprake van ‘vraagverlegenheid’. Jij zelf durft geen hulp te vragen. En de ander is terughoudend om hulp aan te bieden en wil zich niet opdringen. Professionals die in wijken actief zijn, zoals maatschappelijk werkers, kunnen je helpen meer inzicht te krijgen in je bestaande netwerk en welke mogelijkheden tot steun dit zou kunnen bieden. Ook kunnen ze helpen bij het versterken en uitbreiden van dit netwerk.

In veel gemeenten bestaan verschillende initiatieven. Verder kan een consulent van MEE (organisatie voor mensen met een chronische ziekte of beperking)  je helpen bij het versterken van je netwerk.

 

Zorgen voor de mantelzorger

Voor de mantelzorger geldt: kom je niet meer aan andere dingen toe of heb je het gevoel dat je in een isolement raakt? Dan is het goed om te kijken of er mensen in je sociale netwerk zijn die je kunnen helpen. Er bestaan diverse apps die je kunnen helpen bij het organiseren van deze steun. Lees meer over steun uit jouw omgeving.

Je kunt alleen goed voor een ander zorgen wanneer je ook goed voor jezelf zorgt. Delen van de zorg is daarom belangrijk. Dat kan echter alleen als je de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Lees hierover meer op het Tijd voor jezelf – platform .

Ondersteuning door gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de mantelzorger. De wijze waarop is per gemeente verschillend. Informeer daarover bij het Wmo-loket van je gemeente. Je kunt bij je gemeente een aanvraag doen voor ondersteuning en huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

Ondersteuning door de zorgverzekeraar

Voor tijdelijke vervanging ter ontlasting van je mantelzorger geven ook sommige zorgverzekeraars een vergoeding. Bekijk de voorwaarden bij jouw verzekeraar.

Belangenbehartiging

Mezzo behartigt de belangen van de mantelzorger en geeft ook steun, informatie en advies. Ga voor meer informatie naar Mezzo. Bij Mezzo vind je ook informatie over onderstaande onderwerpen.

Hulp van vrijwilligers

In Nederland zijn 450.000 vrijwilligers actief in de zorg. Zij kunnen je helpen bij de zorg en ondersteuning van je naaste. Wat voor hulp bieden zij en waar kun je terecht? Lees meer over vrijwilligers. Of kijk op de plaatselijke websites.

Maatjesproject

Dit project is een initiatief van het Oranjefonds. Ons land telt veel verschillende maatjesinitiatieven. Hierbij hebben vrijwilligers een-op-een contact met een deelnemer. Die deelnemer is iemand die tijdelijk wat extra aandacht, ondersteuning of begeleiding kan gebruiken voor zichzelf of ter ontlasting van de mantelzorger.

Op Ikwordmaatje.nl kun je zoeken naar een maatjesproject bij jou in de buurt.

 

Partners voor partners

Een dwarslaesie krijg je niet alleen. Niet alleen de mensen met een dwarslaesie zelf, maar ook hun gezins- en familieleden en hun partners in het bijzonder moeten leren leven met de ingrijpende gevolgen van deze aandoening. Beide levens worden flink overhoop gehaald.

Wanneer je sinds kort geconfronteerd bent met de dwarslaesie van je partner, bij thuiskomst na een lange revalidatieperiode, maar ook na een aantal jaren, kunnen er zich situaties aandienen waarbij het prettig kan zijn om ondersteuning of advies te krijgen van een ervaringsdeskundige, een partner die een vergelijkbaar proces heeft doorgemaakt.

DON biedt partners de mogelijkheid om in contact te komen met een partner die getraind is in het luisteren naar en adviseren van mensen en zelf al wat langer ervaring heeft in het samenleven met een partner met een dwarslaesie.

Spreekt dit je aan, wil je graag meer informatie?
Bel of mail dan met Henriëtte van de Pol, 06-10809994 of met Henny Nevenzel, 06-52500644.

Tweemaal per jaar organiseren Henriëtte en Henny voor DON een partnerbijeenkomst in het midden van het land. Wanneer en waar deze bijeenkomsten georganiseerd worden kun je vinden in de agenda.