Mantelzorg

Mantelzorg is langdurige zorg die gegeven wordt door een naaste (partner, familielid, vriend(in), etc.). Een mantelzorger is iemand uit jouw omgeving die je helpt bij dagelijkse of juist ingewikkelde zaken. Mantelzorg is onbetaalde zorg, vaak langdurig en intensief. Het verschil met vrijwilligerswerk is dat de mantelzorger zorgt voor een naaste met wie er al een sociale relatie is. Formeel spreekt men van mantelzorg als de verzorging meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden duurt. Heeft iemand minder zorg nodig, dan heet dat gebruikelijke zorg. Voor gebruikelijke zorg is doorgaans geen ondersteuning of vervanging mogelijk.

Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke hulp en/of zorg van huisgenoten of naasten voor elkaar.

MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, heeft de handige brochure  Wegwijzer Mantelzorg uitgebracht met veel informatie voor mantelzorgers.

Netwerk

Zorgen voor de mantelzorger

Partners voor partners