Indicatiestelling

Met de veranderingen in de zorg verandert ook de indicatiestelling. De herindicatie gebeurt na afloop van de huidige CIZ-indicatie. De einddatum is te vinden op de CIZ-verklaring. Ligt de einddatum voorbij 31 december 2015, dan gebeurt de herindicatie voor het einde van 2015. De herindicatie wordt door verschillende instellingen gedaan.

Alle veranderingen op een rijtje:

 

Indicatiestelling

Eigen bijdrage

Wet langdurig zieken

(Wlz)

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Ja, gebruik de rekenhulp.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wijkverpleegkundige2

Geen


Wet Maatschappelijke ondersteuning

(Wmo)


Gemeente


Huishoudelijke hulp: inkomensafhankelijk, berekening en inning CAK.

Overige voorzieningen: bijdrage afhankelijk van gemeentelijke verordening. Dit kan per gemeente verschillen.


1
De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK en is inkomensafhankelijk. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (Wtcg) vervallen. Deze wet regelde o.a. een tegemoetkoming van 33% op de eigen bijdrage.

De indicatie voor persoonlijke verzorging en verpleging moet worden gedaan door een wijkverpleegkundige (HBO-V verpleegkundige). Zij moet verbonden zijn aan een zorginstelling, waar de verzekeraar een contract mee heeft. Informeer bij je huisarts of zorgverzekeraar naar wijkverpleegkundigen in jouw gemeente.