Zorg

Je vindt hier informatie over de grootste wijzigingen op het gebied van zorg, huishoudelijke hulp en begeleiding.

Op de website Zorgwijzer vind je info over recente veranderingen in de zorg.

Kwaliteitsmeter

Op initiatief van Patiëntenfederatie NPCF is een landelijke kwaliteitsmeter voor de zorg ontwikkeld. Op de website Mijn kwaliteit van leven kun je, door 2x per jaar een kwaliteitsonderzoek in te vullen, bijhouden waar je tevreden bent over de zorg en waar zaken moeten veranderen. De gegevens die je invult in de vragenlijst zie je terug in Mijn kwaliteitsmeter. Handig voor als je een gesprek moet aangaan met de wijkverpleegkundige of gemeente.

Nationale zorgnummer

Bij het Nationale Zorgnummer nemen we jouw vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie heel serieus. Je krijgt heldere antwoorden waarmee je verder kunt.

Het Nationale Zorgnummer is een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland. Samen met onze partnerorganisaties, geven wij mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een stem én een steun in de rug.

Meldpunt voor vragen over zorg en ondersteuning

Heb je een vraag over zorg of ondersteuning? Stuit je op problemen bij het aanvragen van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of heb je andere problemen die te maken hebben met je beperking? Vanaf 6 januari kun je met je vragen terecht bij het Meldpunt van Ieder(in).

Het meldpunt van Ieder(in) is vanaf 6 januari bereikbaar op

  • dinsdag van 9 – 12 uur en 13 – 16 uur
  • donderdag van 9 – 12 en 13 – 16 uur
  • en vrijdag van 9 -12 uur.

Het telefoonnummer is 085 – 400 70 22.
Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl

Verder op weg helpen

De medewerkers van het Meldpunt Ieder(in) kunnen je verder op weg helpen met je vraag of probleem. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet aankloppen. Ook kunnen ze je advies geven over het indienen van een bezwaar of een klacht.

Belangrijke signalen

Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. Ieder(in) doet dat volgens de regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zijn voor Ieder(in) belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken zij anoniem in onze lobby. Je kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.

DON is lid van Ieder(in)