Aandachtspunten voor zelfstandig wonen en zorg

Goed kunnen wonen hangt samen met goede zorg. Bovendien worden én aan de woningen én aan de zorg verschillende eisen gesteld. Dit omdat mensen die een dwarslaesie of caudalaesie hebben, afhankelijk van de hoogte en de gevolgen van de laesie, grote verschillen in behoeften hebben. Voor iedereen geldt echter dat een goede plek vinden om te wonen lastig en tijdrovend is. Anticipeer op deze situatie want je wordt ouder en gaat fysiek achteruit.

Hieronder vind je per woonsoort een lijst aandachtspunten.

Huur-/koopwoningen waar men zelf de aanpassingen moet regelen

(Deels) toegankelijke woningen

Fokuswoning

Zorggroepen kleinschalig en zelfstandig wonen

Aanleunwoningen bij verzorgingshuis

Verzorgings- /verpleeghuizen