Wonen

Als er aanpassingen moeten worden verricht om zelfstandig te kunnen blijven wonen dan kun je daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt daar de mogelijkheid toe. Elke gemeente mag bij de uitvoering ervan, binnen bepaalde grenzen, zijn eigen regels stellen. Die regels zijn te vinden op de sites van jouw gemeente.

In veel gemeentes geldt: verhuizen gaat boven verbouwen. De gemeente biedt je dan slechts een verhuisvergoeding. Elke gemeente beschikt over een aantal zogenaamde MiVa-woningen. Dit zijn aangepaste woningen voor minder-validen. Is een dergelijke woning beschikbaar, dan zal deze als eerste optie worden aangeboden. Je mag deze weigeren als je kunt motiveren, waarom de woning niet voldoet aan de eisen die bij jouw situatie passen. Hulp van een bouwkundige of ergotherapeut is hierbij gewenst.

Informatie over de mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen is te vinden bij Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

Woningaanpassingen

Aanpassingen in het kader van zelfstandig blijven wonen omvatten de toegankelijkheid van de woning, sanitair en keukeninrichting. Hiervoor kun je een beroep doen op financiering uit de Wmo. Bij de aanvraag moet je bouwplannen en offertes van minstens 2 of meerdere aannemers indienen.

Advies

Ir. Johan Grootveld is volledig op de hoogte van alle aspecten op het gebied van woningaanpassingen. Hij kan je begeleiden bij de bouwplannen en bij het overleg met aannemers en gemeente. Het eerste spreekuur is gratis. Meer informatie vind je op zijn website

Op de site van Een goed hulpmiddel  vind je een goed overzicht van bedrijven die woningaanpassingen leveren.

Hieronder zie je een voorbeeld van woningaanpassing. De films zijn beschikbaar gesteld door Heliomare.

Woonhulpmiddelen

Voor bepaalde persoonlijke hulpmiddelen in huis kan de gemeente een tegemoetkoming in de kosten bieden, bijvoorbeeld voor verrijdbare douchestoelen en patiëntenliften. De gemeente heft voor deze verstrekkingen met een ingang van 1 januari 2019 een abonnementstarief, dat via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd. Onafhankelijk van het aantal voorzieningen is dit tarief voor iedereen 17,50 euro per maand.

Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn ter vervanging van bepaalde lichaamsfuncties kunnen worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Tot deze categorie behoren bijv. arm- en handondersteuningsmiddelen, domotica en communicatiemiddelen. De verstrekkingen vallen onder de post hulpmiddelen van de ziektekostenpolis. Een eigen bijdrage is niet vereist.

Tips en advies

  • Goed kunnen wonen én goede zorg zijn basisvoorwaarden om een zo optimaal mogelijk leven te kunnen leiden. Zorg daarom dat wonen en zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Informeer naar mogelijkheden en vergoedingen.
  • Een ervaringstip: maak foto’s van de verschillende ruimtes in huis. Bekijk per ruimte wat er nodig is om optimaal te kunnen functioneren.
  • Een goede woonplek vinden is lastig en tijdrovend. Anticipeer op deze situatie als je ouder wordt en fysiek achteruit gaat. Begin op tijd de mogelijkheden te verkennen. Denk na waar je over drie tot vijf jaar mogelijk zult staan.
  • Zorg dat in en rond de woning alle aanpassingen optimaal zijn of kunnen worden aangepast als dat later nodig is. Kijk of voorzieningen zoals winkels, vervoer, arts, apotheek en recreatieve mogelijkheden (bijvoorbeeld een park) in de directe omgeving zijn.
  • In het basispakket van de zorgverzekeraar is de hulp van een ergotherapeut opgenomen. Met een verwijsbrief van de huisarts kan je van zijn/haar hulp en kennis gebruikmaken. Bespreek de handelingen die je dagelijks verricht en de problemen die je hierbij hebt. Soms kunnen daar samen met een ergotherapeut hele goede en eenvoudige oplossingen voor worden gevonden.

Meer informatie

Informeer naar technologische hulpmiddelen op het gebied van domotica, multimedia, e-health enzovoort. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Zorg dat je daarvan op de hoogte blijft. Kijk naar verschillende mogelijkheden in jouw woonplaats of de plaats waar je zou willen wonen. Er zijn steeds meer projecten die zich richten op informatie over domotica, alarmering, aanpassingen gekoppeld aan zorg. Ook zijn er steeds meer nieuwe woonconcepten die wonen, aanpassingen, verschillende services en medische zorg koppelen.

Een voorbeeld is Vivalib is een nieuw woonconcept voor senioren dat uit Frankrijk komt.

Hier vind je termen en begrippen toegankelijke woningen op een rij.  Zoek naar mogelijkheden in jouw woonplaats.

Bij Bouw, Advies en Toegankelijkheid vind je meer informatie over geschiktheid van woningen.