Wonen

Als er aanpassingen moeten worden verricht om zelfstandig te kunnen blijven wonen dan kun je daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt daar de mogelijkheid toe. Elke gemeente mag bij de uitvoering ervan, binnen bepaalde grenzen, zijn eigen regels stellen. Die regels zijn te vinden op de sites van jouw gemeente.

In veel gemeentes geldt: verhuizen gaat boven verbouwen. De gemeente biedt je dan slechts een verhuisvergoeding. Elke gemeente beschikt over een aantal zogenaamde MiVa-woningen. Dit zijn aangepaste woningen voor minder-validen. Is een dergelijke woning beschikbaar, dan zal deze als eerste optie worden aangeboden. Je mag deze weigeren als je kunt motiveren, waarom de woning niet voldoet aan de eisen die bij jouw situatie passen. Hulp van een bouwkundige of ergotherapeut is hierbij gewenst.

Informatie over de mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen is te vinden bij Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

Woningaanpassingen

Woonhulpmiddelen

Tips en advies

Meer informatie