Wonen

Als er aanpassingen moeten worden verricht om zelfstandig te kunnen blijven wonen dan kun je daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt daar de mogelijkheid toe. Elke gemeente mag bij de uitvoering ervan, binnen bepaalde grenzen, zijn eigen regels stellen. Die regels zijn te vinden op de sites van de gemeenten.

In veel gemeentes geldt: verhuizen gaat boven verbouwen. De gemeente biedt je dan slechts een verhuisvergoeding. Elke gemeente beschikt over een aantal zogenaamde MiVa-woningen. Dit zijn aangepaste woningen voor minder-validen. Is een dergelijke woning beschikbaar, dan zal deze als eerste optie worden aangeboden. Je mag deze weigeren als je kunt motiveren, waarom de woning niet voldoet aan de eisen die bij jouw situatie passen. Hulp van een bouwkundige of ergotherapeut is hierbij gewenst.

Informatie over de mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen is te vinden bij Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

Woningaanpassingen

Aanpassingen in het kader van zelfstandig blijven wonen omvatten de toegankelijkheid van de woning, sanitair en keukeninrichting. Hiervoor kun je een beroep doen op financiering uit de Wmo. Bij de aanvraag moet je bouwplannen en offertes van minstens 2 of meerdere aannemers indienen.

Advies

Ir. Johan Grootveld is volledig op de hoogte van alle aspecten op het gebied van woningaanpassingen. Hij kan je begeleiden bij de bouwplannen en bij het overleg met aannemers en gemeente. Het eerste spreekuur is gratis. Meer informatie vind je op zijn website

Op de site van Een goed hulpmiddel  vind je een goed overzicht van bedrijven die woningaanpassingen leveren.

Hieronder zie je een voorbeeld van woningaanpassing. De films zijn beschikbaar gesteld door Heliomare.

Wonen in een Fokuswoning

fokusVerspreid over het land beschikken woningcorporaties over ruim 1300 aangepaste woningen in Fokusprojecten.

Fokuswoningen zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke handicap, die onafhankelijk en zelfstandig willen wonen. De combinatie van een aangepaste woning met 24-uurs dienstverlening op afroep biedt de mogelijkheid om de regie over het eigen leven te hebben en te houden. Er zijn woningen voor alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. Om in aanmerking te komen voor een Fokuswoning moet je je inschrijven en een indicatie overleggen.

Kijk op de site van Fokus voor meer informatie en het woningenaanbod.

Woonhulpmiddelen

Voor bepaalde persoonlijke hulpmiddelen in huis kan de gemeente een tegemoetkoming in de kosten bieden, bijvoorbeeld voor verrijdbare douchestoelen en patiëntenliften. De gemeente heft voor deze verstrekkingen een eigen bijdrage, die via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het aantal verstrekkingen dat door de gemeente gedaan is.

Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn ter vervanging van bepaalde lichaamsfuncties kunnen worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Tot deze categorie behoren bijv. arm- en handondersteuningsmiddelen, domotica en communicatiemiddelen. De verstrekkingen vallen onder de post hulpmiddelen van de ziektekostenpolis. Een eigen bijdrage is niet vereist.