Re-integratie

Weer aan het werk bij je huidige werkgever

Tijdens je ziekte werk je samen met je werkgever aan je re-integratie. Je probeert zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Werkgevers zijn wettelijk verplicht zich deskundig te laten bijstaan bij hun aanpak van verzuim wegens ziekte. Wanneer werkgevers deze bijstand niet zelf kunnen regelen, moeten zij deze laten verzorgen door een arbodienst of een andere (gecertificeerde) arbeidsdeskundige. Over de wijze en invulling van advisering kunnen bedrijven afspraken maken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of apart met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

De arbeidsdeskundige beoordeelt of je je werk wel of niet kunt doen en adviseert over eventueel noodzakelijke aanpassingen, zodat je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Hoewel je werkgever de arbeidsdeskundige betaalt, moet deze zich bij de advisering zelfstandig en onafhankelijk opstellen. Alleen informatie over je mogelijkheden om te werken en de voor jou noodzakelijke aanpassingen in het werk mogen aan je werkgever worden doorgegeven. Medische en vertrouwelijke informatie mag nooit zonder jouw toestemming aan je werkgever worden gemeld.

Als je net een dwarslaesie hebt opgelopen, ben je over het algemeen langdurig uit de roulatie. Dan stelt de arbeidsdeskundige een probleemanalyse van je situatie op. Op basis hiervan maak je samen met je werkgever een plan van aanpak. Hierin staan afspraken over je re-integratietraject. Hierbij moet je werkgever zich houden aan het zgn. Stappenplan van het UWV. Hij bewaart alle belangrijke documenten over je re-integratie in een re-integratieverslag.

Vraag je na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aan, maar blijkt dat je werkgever niet voldoende heeft gedaan voor je re-integratie? Dan kan UWV je werkgever verplichten om langer je loon door te betalen. Dit kan voor maximaal 1 jaar. Hij kan je dan niet ontslaan.

Meer informatie vind je bij UWV: “re-integratie tijdens ziektewetuitkering”.

Een andere baan

Werk zoeken

Solliciteren

Meer informatie