Werken

Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is er nogal wat veranderd op het gebied van re-integratie naar werk of het aanvragen van een uitkering. Hier vind je beknopte informatie over alle veranderingen en uitleg over de nieuwe wet. Ga voor meer informatie naar de website van de rijksoverheid.

Alle werkzoekenden moeten ingeschreven staan bij het UWV. Dit is ook de eerste instantie waar je dan mee te maken krijgt. Maar mensen met een Wsw-indicatie die in de Wajong zitten kunnen vanaf 2015 ook meer te maken krijgen met de gemeente.

Je vindt hier naast informatie over alle veranderingen ook informatie over bemiddelingsbureau’s, gespecialiseerd in het bemiddelen en begeleiden van mensen met een lichamelijke beperking naar werk.

Participatiewet

Wajong

WsW-indicatie

Meepraten over arbeidsparticipatie