Re-integratie

Weer aan het werk bij je huidige werkgever

Tijdens je ziekte werk je samen met je werkgever aan je re-integratie. Je probeert zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Werkgevers zijn wettelijk verplicht zich deskundig te laten bijstaan bij hun aanpak van verzuim wegens ziekte. Wanneer werkgevers deze bijstand niet zelf kunnen regelen, moeten zij deze laten verzorgen door een arbodienst of een andere (gecertificeerde) arbeidsdeskundige. Over de wijze en invulling van advisering kunnen bedrijven afspraken maken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of apart met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

De arbeidsdeskundige beoordeelt of je je werk wel of niet kunt doen en adviseert over eventueel noodzakelijke aanpassingen, zodat je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Hoewel je werkgever de arbeidsdeskundige betaalt, moet deze zich bij de advisering zelfstandig en onafhankelijk opstellen. Alleen informatie over je mogelijkheden om te werken en de voor jou noodzakelijke aanpassingen in het werk mogen aan je werkgever worden doorgegeven. Medische en vertrouwelijke informatie mag nooit zonder jouw toestemming aan je werkgever worden gemeld.

Als je net een dwarslaesie hebt opgelopen, ben je over het algemeen langdurig uit de roulatie. Dan stelt de arbeidsdeskundige een probleemanalyse van je situatie op. Op basis hiervan maak je samen met je werkgever een plan van aanpak. Hierin staan afspraken over je re-integratietraject. Hierbij moet je werkgever zich houden aan het zgn. Stappenplan van het UWV. Hij bewaart alle belangrijke documenten over je re-integratie in een re-integratieverslag.

Vraag je na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aan, maar blijkt dat je werkgever niet voldoende heeft gedaan voor je re-integratie? Dan kan UWV je werkgever verplichten om langer je loon door te betalen. Dit kan voor maximaal 1 jaar. Hij kan je dan niet ontslaan.

Meer informatie vind je bij UWV: “re-integratie tijdens ziektewetuitkering”.

Een andere baan

Heb je een baan, maar kun je je oude werk niet meer doen vanwege je dwarslaesie? Dan ga je wellicht op zoek naar een nieuwe baan. Om een geschikte baan te vinden kun je hulp krijgen van een re-integratiebedrijf. Je werkgever is verplicht om voor jou een re-integratiebedrijf in te schakelen. Maar je kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen.

Een re-integratiebedrijf biedt hulp bij het zoeken naar werk dat aansluit bij je kennis, vaardigheden en mogelijkheden. De vorm van die begeleiding hangt af van je situatie en wensen. Het bedrijf kan je begeleiden bij gesprekken. Maar kan jou ook een beroepskeuzetest, sollicitatietraining of cursus aanbieden.

Werk zoeken

logo emma at workDit non-profit uitzendbureau heeft als doel om jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking te helpen aan werkervaring zodat de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Werk maakt sterk. Want door te werken vergroot je je zelfstandigheid, (financiële) onafhankelijkheid en je sociale contacten. Emma at Work bemiddelt naar betaalde vakantiebanen, bijbanen, flexibele en vaste banen.

Emma at Work kan werkgevers adviseren over aanpassingen op de werkplek en mogelijke premiekortingen die aangevraagd kunnen worden.
Een beperking hoeft geen belemmering te zijn op de arbeidsmarkt! Ben je op zoek naar werk en ben je tussen de 15 en 25 jaar, oriënteer je dan ook eens bij Emma at Work.

Meer informatie: Emma -at-Work

logo delftalent

DelfTalent adviseert werkgevers bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten en 50 plussers voor functies op MBO, HBO en Universitair niveau.

Meer informatie: Delftalent

Solliciteren

Solliciteren is voor iedereen spannend, maar voor mensen met een arbeidsbeperking misschien nog wel het spannendst. Op CVster.nl kun je lezen hoe je je sollicitatie succesvol kunt aanpakken. De aanpak geeft je tips aan de hand van de volgende vragen:

  • Welke baan past bij jouw beperking?
  • Hoe solliciteer je voor de functie?
  • Hoe bereid jouw sollicitatiegesprek voor?
  • Je vindt op CVster.nl ook voorbeeldsollicitatiebrieven en -CV’s.

 

Meer informatie

Meer informatie over re-integratiebedrijven:

Blikopwerk.nl

Meer informatie over solliciteren met een beperking:

Perspectief.uwv.nl