Leren

Met een ziekte of handicap is het soms lastig om naar school te gaan. Er moet heel wat geregeld worden:

  • is de school van je keuze toegankelijk?
  • heb je extra voorzieningen nodig om je studie te kunnen volgen?
  • heb je vervoer van en naar school nodig?

In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de extra gemaakte kosten. Hier lees je wat er mogelijk is en wie je daarin kan adviseren of ondersteunen.

Zorgeloos naar school

De Stichting  Zorgeloos naar School zet zich in voor alle leerlingen met een chronisch somatische aandoening in het regulier basis- en voortgezet onderwijs.  Op de website vind je informatie over toegankelijkheid, mobiliteit, verzuimpreventie etc. Ook maakt de stichting zich sterk voor de belangen van leerlingen met een beperking, geeft ze voorlichting en training.

Vervoerskosten

Ga jij of je kind naar het beroepsonderwijs, zoals een ROC? Of naar het hoger onderwijs (hbo of universiteit)? Dan kun je een vergoeding voor vervoer bij UWV aanvragen. Kun je niet met eigen vervoer of openbaar vervoer naar school? Dan kun je aankloppen bij het UWV voor taxivervoer of leenauto.De toekenning van een van deze vervoermiddelen is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Heb je een inkomen boven de gestelde norm dan moet je zelf een auto aanschaffen.Je krijgt dan wel een vergoeding voor noodzakelijke aanpassingen aan je auto.

Gaat je kind naar het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs? Dan moet je de vergoeding bij de gemeente aanvragen en niet bij UWV.

Hulpmiddelen op school

Je kunt ook een tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van hulpmiddelen op de school. Bijvoorbeeld voor een aangepast bureau of een rolstoel voor school. Je overlegt eerst met de school of met je specialist wat je nodig hebt. Stuur de brief van de school of de specialist naar het UWV.

Zie UWV-Voorzieningen voor het volgen van onderwijs

Aankloppen bij de gemeente of zorgverzekeraar

Sommige kosten worden vergoed door gemeente of de zorgverzekeraar. Vraag daarom ook bij hen of je een vergoeding kunt krijgen voor hulpmiddelen.

Centrum Handicap en studie

Expertisecentrum inclusief onderwijs, (ECIO) ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking.

Bij het centrum kunnen onderwijsprofessionals en (aanstaande) studenten terecht voor informatie over de producten en diensten van handicap + studie, wet- en regelgeving, studietips en andere verdiepende informatie over studeren met een functiebeperking.

Het ROC Nederland heeft ook een handig overzicht van hun steunpunten Opleiding en handicap. Het ROC Nederland biedt een scala aan beroepsopleidingen op MBO- en HBO-niveau.