Leren

Met een ziekte of handicap is het soms lastig om naar school te gaan. Er moet heel wat geregeld worden:

  • is de school van je keuze toegankelijk?
  • heb je extra voorzieningen nodig om je studie te kunnen volgen?
  • heb je vervoer van en naar school nodig?

In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de extra gemaakte kosten. Hier lees je wat er mogelijk is en wie je daarin kan adviseren of ondersteunen.

Zorgeloos naar school

Vervoerskosten

Hulpmiddelen op school

Expertise centrum Inclusief Onderwijs (ECIO)