Hulphond

Stichting Hulphond Nederland

Stichting Hulphond Nederland leidt speciale hulphonden op om deze vervolgens kosteloos ter beschikking te stellen aan mensen met een lichamelijke of auditieve beperking. Een hulphond opent letterlijk en figuurlijk deuren die daarvóór voor mensen met een beperking gesloten bleven. Een hulphond biedt veel praktische hulp én sociaal-emotionele voordelen.

Meer informatie: Stichting Hulphond Nederland.

hulphond

Service Dogs

Service Dogs is een gespecialiseerd opleidingsinstituut in de provincie Drenthe en levert hulphonden door heel Nederland voor mensen met een motorische functiebeperking  . Men krijgt de hond kosteloos ‘in bruikleen’. Per jaar streeft het instituut ernaar om rond de twintig honden over te dragen. Service Dogs wil graag een klein bedrijf blijven, zodat het flexibel is en beter kan inspelen op de individuele wensen van de betrokkenen. Het instituut leidt ook honden op voor kinderen vanaf acht jaar.

Meer informatie: Service Dogs.