Hulphond

Er zijn veel bedrijven in Nederland die zich bezighouden met het fokken en trainen van hulphonden. Een overkoepelende organisatie voor deze bedrijven is er niet. Als je overweegt een aanvraag te doen voor een hulphond probeer gebruikers te vinden en vraag naar hun ervaringen. Je kunt via ons forum in contact proberen te komen met gebruikers.

De bedrijven die op deze pagina staan zijn willekeurig gekozen. DON heeft geen mening over deze bedrijven.

hulphond

Stichting Hulphond Nederland

Stichting Hulphond Nederland leidt speciale hulphonden op om deze vervolgens kosteloos ter beschikking te stellen aan mensen met een lichamelijke of auditieve beperking. Een hulphond opent letterlijk en figuurlijk deuren die daarvóór voor mensen met een beperking gesloten bleven. Een hulphond biedt veel praktische hulp én sociaal-emotionele voordelen.

Meer informatie: Stichting Hulphond Nederland.

Service Dogs

Service Dogs is een gespecialiseerd opleidingsinstituut in de provincie Drenthe en levert hulphonden door heel Nederland voor mensen met een motorische functiebeperking  . Men krijgt de hond kosteloos ‘in bruikleen’. Per jaar streeft het instituut ernaar om rond de twintig honden over te dragen. Service Dogs wil graag een klein bedrijf blijven, zodat het flexibel is en beter kan inspelen op de individuele wensen van de betrokkenen. Het instituut leidt ook honden op voor kinderen vanaf acht jaar.

Meer informatie: Service Dogs.