Continentie hulpmiddelen

In 2017 zijn afspraken gemaakt over de vraag wat goede continentie hulpmiddelenzorg is. Bij die afspraken waren alle belangrijke partijen betrokken: DON en andere patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners, apothekers, fabrikanten, speciaalzaken en zorgverzekeraars. Ze hebben afgesproken wat goede continentiehulpmiddelenzorg inhoudt en hoe het verder gaat als je niet tevreden bent over een hulpmiddel of de aantallen die je vergoed krijgt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kwaliteitsstandaard hulpmiddelen continentie. Je vindt hier een overzicht van de betrokken gesprekspartners en wat er precies is afgesproken over verzekerde continentiehulpmiddelenzorg en in de beknopte folder.

Gelukkig is in Nederland wettelijk vastgelegd dat je aanspraak maakt op de medische hulpmiddelen die passen bij jouw individuele behoeften en bij jouw leven. Toch zijn er op het gebied van zorgverzekeringen en vergoedingen ook nogal eens onduidelijkheden. De website vergoedgeregeld.nl, opgezet door Coloplast, heeft de hoofdlijnen en een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet.

Voor stomazorg en diabeteszorg zijn vergelijkbare afspraken gemaakt; ook die zijn te vinden op zorginzicht.nl. Zie: stomazorg en diabeteszorg.