Arm- en handfunctie

Focal Meditech BV produceert en levert persoonlijke robots voor personen met een functiebeperking. Deze robots kunnen heel verschillende functies hebben. Zo helpt de eetrobot ‘MySpoon’ bij het zich zelfstandig voeden; de Paro is een sociale robot die contact zoekt met personen die problemen hebben in de communicatie en interactie. Een heel belangrijke groep vormen de persoonlijke robots voor personen met een zeer geringe of ontbrekende handfunctie. Op dit terrein kent Focal een heel vooraanstaand productaanbod. In deze rubriek wordt op dergelijke persoonlijke robots ingegaan.

Persoonlijke robots zijn bedoeld voor personen die een heel geringe handfunctie hebben, of waarbij de handfunctie zelfs ontbreekt. Het gaat dan vaak om personen met spierziektes of ernstige neurologische aandoeningen. Zij gebruiken vaak een rolstoel en kunnen eenvoudigere voorzieningen, zoals dynamische armondersteuningen niet (meer) gebruiken.

Persoonlijke robots zijn ontworpen voor gebruik binnen allerhande situaties in het dagelijks leven. Ze helpen bij het doen van de zelfverzorging, bij kleine huishoudelijke taken, het openen van een deur, eten en drinken, vrijetijdsbesteding of elke andere taak die voor de gebruiker van belang is.

Ga voor meer informatie over dit product en andere producten naar Focal meditech.

Handtekeningstempel

Hulpmiddelen voor de pinpas