Dagelijks leven

Het oppakken van het dagelijks leven na de revalidatie vergt in de meeste gevallen de nodige aanpassing. Het begint al met je leefsituatie: voldoet je woning aan de nieuwe omstandigheden? Zijn de deuren breed genoeg om met een rolstoel binnen te komen? Kun je je nog met de auto verplaatsen? Hoe regel je je zorg?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verplicht gemeentes inwoners met een handicap voorzieningen en vergoedingen te verstrekken die hen in staat moeten stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Het gaat dan om voorzieningen als hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en mobiliteitsvoorzieningen.

Hier vind je veel informatie over onder andere woningaanpassingen, zorg en mobiliteit. Lees ook over relaties, seksualiteit en het krijgen van kinderen.

Bezoek ook eens ons forum, het platform voor het uitwisselen van tips van lotgenoten die het dagelijks leven kunnen veraangenamen. Leden kunnen met vragen ook terecht bij onze ervaringsdeskundigen, de site van en voor leden.

Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning, biedt ook veel informatie over regelingen voor zorg en ondersteuning.