Dagelijks leven

Het oppakken van het dagelijks leven na de revalidatie vergt in de meeste gevallen de nodige aanpassingen. Het begint al met je leefsituatie: voldoet je woning aan de nieuwe omstandigheden? Zijn de deuren breed genoeg om met een rolstoel binnen te komen? Kun je je nog met de auto verplaatsen? Hoe regel je je zorg?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verplicht gemeentes inwoners met een handicap voorzieningen en vergoedingen te verstrekken die hen in staat moeten stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Het gaat dan om voorzieningen als hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en mobiliteitsvoorzieningen.

Hier vind je veel informatie over onder andere woningaanpassingen,  hulpmiddelen, werken, zorg, etc.

Leden kunnen met vragen terecht bij onze ervaringsdeskundigen, de site van en voor leden.

Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning, biedt ook veel informatie over regelingen voor zorg en ondersteuning.

Heb je een conflict met zorginstanties of de overheid over toewijzing van hulpmiddelen, zorg of vergoedingen en heb je juridische hulp nodig? Op onze website vind je onder Juridische hulp een overzicht van instanties die je in voorkomende gevallen kunnen adviseren en zo nodig juridische bijstand kunnen verlenen.