Onderzoek

Verliezen
Kwaliteit van leven

Er is allerlei onderzoek gedaan naar kwaliteit van leven bij mensen met een dwarslaesie. Kwaliteit van leven is in principe voor iedereen mogelijk. Wel blijkt uit allerlei onderzoek naar gevoelens van welbevinden bij mensen met een dwarslaesie dat er een aantal meer en minder helpende factoren zijn. Tijdens die onderzoeken is gebleken dat kwaliteit van leven niet iets is wat je makkelijk objectief kan meten. Wat voor de één kwaliteit is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Daarom wordt er bij de nieuwste onderzoeken aan mensen gevraagd om op allerlei onderdelen aan te geven hoe goed zij zich daarbij voelen. Die uitkomst wordt dan als maat genomen voor kwaliteit van leven. Opvallend in deze onderzoeken is dat het voor gevoelens van welbevinden niet echt uitmaakt of mensen een hoge of een lage laesie hebben. Ook de persoonlijke stijl van omgaan met deze zware problematiek maakt niet veel verschil uit.

“Op de dagen dat ik me goed voel, heeft het leven voor mij wel zin en ook als ik zo nu en dan een rotdag heb, dan doet dat niet zoveel af aan de kwaliteit van mijn leven, maar als ik dan weer decubitus heb en alles waar ik mee bezig ben los moet laten en daar maar weer lig, dan verlies ik dat gevoel van zin echt wel. Ik heb al heel lang een dwarslaesie en ook vaak decubitus. De kwaliteit van mijn leven is wel erg verbeterd sinds ik via de computer trainingen kan geven en mee kan vergaderen, ook als ik decubitus heb.”