Toegankelijkheid

Het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) is een logo dat aangeeft dat een gebouw toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking. De laatste druk van het  Handboek voor Toegankelijkheid vormt de basis voor dit symbool.

Het ITS symbool is in 1971 in Nederland ingevoerd en bestaat uit een blauw vierkant met daarin een gestileerde witte afbeelding van een persoon in een rolstoel. Het ITS is een wettig beschermd beeldmerk. Een gebouw krijgt het keurmerk toegekend na een onafhankelijke test van het Projectbureau Toegankelijkheid.

Handboek toegankelijkheid

Ongehinderd.nl

Klachten over toegankelijkheid?

Ontoegankelijke websites en apps? Meld het!

VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Europese Toegankelijkheidswet