Toegankelijkheid

toegankelijkheidssymboolHet Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) is een logo dat aangeeft dat een gebouw toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking. De laatste druk van het  Handboek voor Toegankelijkheid vormt de basis voor dit symbool.

Het ITS symbool is in 1971 in Nederland ingevoerd en bestaat uit een blauw vierkant met daarin een gestileerde witte afbeelding van een persoon in een rolstoel. Het ITS is een wettig beschermd beeldmerk. Een gebouw krijgt het keurmerk toegekend na een onafhankelijke test van het Projectbureau Toegankelijkheid.

 

handboek toegankelijkheid

Het Handboek voor Toegankelijkheid is hét standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen en bevat alles over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen.

Op de website van AllesToegankelijk vind je veel hiervan afgeleide tips en richtlijnen.

download

VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Het verdrag in in 2016 geratificeerd door de Nederlandse overheid, en is sinds juli 2016 van kracht.

De volledige tekst is te downloaden via  rijksoverheid.nl

 

 

Europese Toegankelijkheidswet

Het Europees Parlement heeft op 13 maart 2019 de Europese Toegankelijkheidswet aangenomen. Deze nieuwe wet bevat afspraken hoe Europese landen de toegankelijkheid van de samenleving moeten verbeteren.

De Europese wet biedt duidelijke afspraken over hoe producten zoals computers, mobiele telefoons, televisies, betaalautomaten, websites en apps op je mobiele telefoon en tablet toegankelijk moeten zijn. En ook afspraken over de toegankelijkheid van diensten zoals bijvoorbeeld alarmnummer 112 staan vastgelegd in deze wet. Helaas missen goede afspraken over onder andere vervoer, toegankelijke gebouwen en de leefomgeving van mensen. De EDF, de Europese belangenorganisatie voor mensen met een beperking in Brussel heeft al aangegeven dat zij in gesprek wil met het Europees Parlement over hoe de Toegankelijkheidswet beter kan.

Europese wetgeving gaat boven de nationale wetgeving en wat de gevolgen daarvan in de praktijk zijn moet nog duidelijk worden. De wet biedt goede handvatten om Nederland toegankelijker te maken.