Landelijke organisaties

Op deze pagina tref je veel organisaties aan die zich beijveren voor de gehandicaptensport.

 

 

Alles over sport

Op de site Alles over sport vind je veel informatie over gehandicaptensport. Niet alleen voor mensen met een lichamelijke beperking, maar ook voor mensen met een mentale beperking.

Gehandicaptensport Nederland

Nederland telt honderden verenigingen die aangepaste sporten organiseren. Wil je meer weten over deze verenigingen en hun activiteiten? Neem dan contact op met koepelorganisatie Gehandicaptensport Nederland (voorheen NebasNsg). Zij werkt onder meer aan sportontwikkeling, organiseert landelijke en regionale competities, en behartigt de belangen van gehandicapte sporters.

Meer informatie: Gehandicaptensport Nederland

Gewoon Sport

Bij ‘Gewoon’ Sport kunnen mensen met een lichamelijke functiebeperking onder professionele begeleiding sporten. Het maatschappelijke en sociale belang zijn de belangrijkste aspecten. Sommige deelnemers durven de stap naar een regulier sportaanbod weer te nemen.

Meer informatie: Landelijke Stichting ‘Gewoon’ Sport

Sport drempelvrij!

Met deze app kun je sportlocaties beoordelen op hun toegankelijkheid. Te downloaden via  www.sportdrempelvrij.nl

Stichting Sport is Leven

Uitdagende activiteiten voor mensen met een beperking.

Meer informatie: stichting sport is leven.

Stichting Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, waaronder een dwarslaesie. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder begeleiding van een (kinder) fysiotherapeut.

In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

Fitkids wordt op meer dan 150 locaties in Nederland gegeven. Ook wordt Fitkids door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Bekijk hier de folder.

Wil je meer informatie over Fitkids of wil je deelnemen aan Fitkids? Kijk dan op www.fitkids.nl

Uniek sporten

Uniek sporten is een platform dat sporters met een beperking en aangepaste sportaanbieders bij elkaar brengt. Je kunt per gemeente zoeken naar aanbieders van aangepaste sport.

www.unieksporten.nl