Overig vervoer

Zelfstandig er op uit met openbaar vervoer, de regiotaxi of vliegtuig: er is van alles mogelijk. Voor sommige wensen zijn aanpassingen nodig. Voor sommige situaties geldt dat er wat voorbereidingen moeten worden getroffen. Hoe wil jij op pad? Lees hier over de mogelijkheden, regels en voorbereiding.

Openbaar vervoer

rolstoel_trein

 

Sinds 8 mei 2012 geldt de Wet gelijke behandeling van gehandicapten en chronisch zieken ook voor het openbaar vervoer. Dit betekent dat het OV de komende jaren stapsgewijs een stuk toegankelijker zal worden voor mensen met een functiebeperking.

De wet moet het mogelijk maken dat mensen met een functiebeperking – die zelfredzaam zijn – zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. Verder krijgt de reiziger de mogelijkheid om naar de Commissie Gelijke Behandeling of naar de rechter te stappen, als hij denkt dat de vervoerder of beheerder onvoldoende of niet voldoet aan de normen voor toegankelijkheid. Wat gaat er gebeuren en waar kun je met klachten terecht?

Antwoord op deze vragen vind je op de website van de CG-raad. Voor algemene info over dit onderwerp kun je terecht bij  NS reizen met een functiebeperking.

OV-begeleiderskaart

Met een OV-begeleiderskaart kun je gratis een begeleider mee laten reizen in het openbaar vervoer. Zelf betaal je het normale tarief.

De kaart is geldig in:

  • de trein, bus, tram en metro in Nederland;
  • in sommige regiotaxi’s;
  • op sommige veerdiensten;
  • in de Benelux.

 Je mag maximaal één begeleider per keer gratis laten reizen. De begeleider moet minstens 12 jaar oud zijn. Je hoeft niet altijd dezelfde begeleider mee te nemen. Je begeleider mag de rolstoelbrug niet bedienen, dat mag alléén een bevoegde reisassistent doen.

Je kunt de OV-begeleiderskaart aanvragen op de website regelhulp van de rijksoverheid.

Vervoer van deur tot deur

regiotaxiSpeciaal taxivervoer is er voor mensen die vanwege hun handicap niet kunnen reizen met het openbaar vervoer. Voorbeelden van speciaal taxivervoer zijn: Valys, regiotaxi, leerlingenvervoer, zittend ziekenvervoer en AWBZ-vervoer naar dagbesteding. De problemen in het speciaal taxivervoer zijn groot. Klachten blijven toenemen. Knelpunten ontstaan voornamelijk door de aanbesteding van contracten. Rijk, gemeenten, provincie, zorgverzekeraars en zorgaanbieders zetten voor steeds lagere bedragen contracten weg. Dat dwingt vervoerders tot onverantwoorde concurrentie. Kwaliteit en punctualiteit komen in het gedrang.

Valys

Met Valys kun je een reis boeken van deur tot deur. Valys is bedoeld voor bovenregionaal vervoer. Valys is vervanger van het openbaar vervoer voor zover dat niet toegankelijk is. Met Valys krijg je voor een speciaal tarief taxivervoer dat je naar jouw bestemming brengt of dat je kunt gebruiken op plaatsen waar trein of bus geen uitkomst biedt. Boeken kan 24 uur per dag via   www.valys.nl of door tussen 6:00 uur ’s ochtends en 1:00 uur ’s nachts te bellen naar 0900-9630 (lokaal tarief). Om van Valys gebruik te kunnen maken heb je een Valys-pas nodig. De pas kun je aanvragen via hun website.

Regiotaxi

In de meeste gemeenten bestaat voor de korte afstanden een lokaal vervoerssysteem, de Regiotaxi. Informeer bij je gemeente naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Vliegen

Over het algemeen kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte zonder grote problemen met het vliegtuig reizen. Op de luchthavens is er assistentieverlening. Het is verstandig om bij het boeken van de vlucht aan te geven dat je rolstoelafhankelijk bent.

Luchtvaartmaatschappijen mogen gehandicapte passagiers niet weigeren vanwege hun beperking. Ook mogen ze geen extra kosten doorberekenen aan passagiers met een beperking. Ook niet voor voorzieningen en hulp. De luchthaven is verantwoordelijk voor voorzieningen en hulp van terminal tot gate. De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de voorzieningen en hulp van de gate naar het vliegtuig en in het vliegtuig.

Volgens de Europese Commissie is het reizen voor veel gehandicapten nog steeds onrechtvaardig, omdat ze te maken krijgen met weigeringen en andere onredelijke eisen als ze per vliegtuig willen reizen, ‘op basis van onduidelijke veiligheidsgronden’. Daarom is bestaande Europese wetgeving aangepast, om de rechten van deze passagiers te verduidelijken. Deze passagiers zijn bovendien nu onvoldoende op de hoogte van hun rechten, aldus de Commissie.

Luchtvaartmaatschappijen mogen van gehandicapte passagiers geen medische certificaten meer eisen als ze een ‘stabiele’ aandoening hebben, zoals blinden of mensen in een rolstoel. Ook hoeven gehandicapte reizigers niet zelf te zorgen voor een begeleider als ze zelfredzaam zijn.
Daarnaast mogen gehandicapte reizigers vanaf nu twee hulpmiddelen gratis meenemen in het vliegtuig.
Gehandicapte passagiers moeten echter wel minstens 48 uur van te voren aan de luchtvaartmaatschappij laten weten dat ze meereizen en met welke middelen, zoals zuurstof of een elektrische rolstoel.

Je mag met je rolstoel tot aan de gate komen. De rolstoel wordt in het laadruim vervoerd. Je wordt door de luchthaven assistentie in de vliegtuigstoel getild. Houd er dus rekening mee dat je  onderweg bijvoorbeeld niet naar het toilet kunt.

Op de website van Schiphol is meer te lezen over de toegankelijkheid op de luchthaven:

Het personeel van Axxicom Airport Caddy (AAC) begeleidt je vanaf de parkeerplaats naar het vliegtuig en bij aankomst andersom. De service is alleen voor passagiers.

Bekijk hier de voorlichtingsfilm van luchthaven Schiphol

App passagiersrechten

Passagiers die gestrand zijn op een luchthaven of die wachten op verloren geraakte bagage, kunnen voortaan met een smartphone app hun rechten onmiddellijk ter plaatse bekijken. De app heeft momenteel betrekking op lucht- en spoorvervoer, maar zal in 2013 worden uitgebreid tot vervoer per bus/touringcar en vervoer over de zee en de binnenwateren, wanneer de rechten voor deze vervoerswijzen van kracht worden. De app werkt op vier mobiele platforms: Apple iPhone en iPad, Google Android, RIM Blackberry en Microsoft Windows Phone 7, en is beschikbaar in 22 EU-talen.

De app legt voor elk potentieel probleem uit waar de passagier recht op heeft. Als bijvoorbeeld uw vlucht wordt geannuleerd en je vervolgens met een instapweigering wordt geconfronteerd, heb je recht op een vergoeding tussen 125 en 600 euro. Als je bagage wordt beschadigd ten gevolge van een ongeval, kun je eveneens recht hebben op een vergoeding. Het is ook goed te weten dat spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn transparante prijsinformatie te verstrekken en bijstand te verlenen aan passagiers met beperkte mobiliteit.

De app vertelt je ook waar je een klacht kunt indienen als je van mening bent dat je rechten zijn geschonden. In grootschalige noodsituaties, zoals de aswolkcrisis ten gevolge van de uitbarsting van een IJslandse vulkaan in 2010, kan de Europese Commissie via de app ook reisinformatie en –advies geven.

De app maakt deel van de campagne van de Commissie Uw rechten als reiziger bij de hand . Op deze site vind je meer informatie en kun je de app downloaden.